Rọ đá Polyester + Bao địa kỹ thuật, Ví dụ về xây dựng 1

Được thông qua cho cơ sở xây dựng tạm thời

Đây là cơ sở xây dựng tạm thời sử dụng Rọ đá Polyester và Bao địa kỹ thuật hai tấn., Để khắc phục thảm họa này, chúng tôi đã đề xuất phương pháp bọc Bao địa hai tấn bằng lưới địa ADEAM để giải quyết ba vấn đề, 1: Ngày thi công ngắn nhất, 2: Hiệu quả của loại bỏ, và 3: Tính kinh tế, và bằng cách lắp đặt vải địa kỹ thuật có độ bền cao, nó có thể là một cấu trúc chắc chắn chịu được tải trọng của cần trục.

Dự án khôi phục sau thảm họa cầu Nihongi tỉnh Fukushima Tuyến đường 252 Nhật Bản

• Sản phẩm áp dụng: Bao cát cỡ lớn chịu được thời tiết “Bao địa 2 tấn”
• Số lượng sử dụng gần đúng (bao): 500
• Sản phẩm áp dụng: Túi lưới bảo vệ chân dạng túi “Rọ đá Polyester”
• Số lượng sử dụng gần đúng (rọ): 100
• Sản phẩm áp dụng: Vật liệu địa kỹ thuật cho nền đắp và gia cố nền “Lưới địa ADEAM”
• Số lượng sử dụng gần đúng (㎡): 4000
• Sản phẩm áp dụng: Vải địa kỹ thuật độ bền cao
• Số lượng sử dụng gần đúng (㎡): 150